verotusasiat

Pitääkö nuoren maksaa 4H-Yrityksestä veroja ja miten se tapahtuu?


4H-Yritys on sivutoiminen harjoitusyritys.
4H-Yritys ei ole elinkeinoyritys, eikä oikeudellinen yritys muutenkaan viranomaisten silmin.
4H-Yrityksen opetuksellista tarkoitusta ei liene liikaa voi korostaa.

4H-Yrityksellä ei ole mitään erivapauksia verotuksen suhteen

jos nuorella ei ole Y-tunnusta, niin 
- nuori maksaa veroja hankkimistaan tuloista
- nuori merkitsee kaikki kalenterivuoden aikana saamansa tulot ja menot henkilökohtaiseen veroilmoitukseensa 
-  verottaja verottaa tarvittaessa seuraavana vuonna 
-  www.vero.fi ja sieltä nuorten sivut 

jos nuorella on Y-tunnus, niin
- nuori täyttää elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (Lähde: http://www.4h.fi/nuorten_sivut/koulutukset_ja_kurssit/4h-yritys/usein_kysytyt_kysymykset/)

Itsenäistä tulonhankkimistoimintaa voidaan harjoittaa ilman varsinaisen yrityksen perustamista. Tällaisesta toiminnasta saatava tulo verotetaan kuten luonnollisten henkilöiden saama tulo yleensäkin, eli tuloverolain säännöksiä noudattaen ansiotulona. (http://www.vero.fi/?article=4659&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&language=FIN)

Verohallinnon tekemät veroilmoituksen täyttöohjeet.