Tietoa hankkeesta

Yhteenveto hankesuunnitelmasta

Hanke aktivoi nuoria yrittäjyyteen ja sen tavoitteena on saada nuoret ymmärtämään ja löytämään oman kotiseudun yritysmahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset, kuitenkin pääasiassa 7-28 vuotiaat lapset ja nuoret Toivakan ja Joutsan kuntien alueella. Hankkeella kokeillaan uusia toimintamuotoja, joissa hyödynnetään paikallisia nähtävyyksiä ja kohteita sekä toiminnon jatkuvuutta pyritään parantamaan nuorten 4H-yrittäjyyden kautta. Hanke luo osallistujille sosiaalista toimintaa sekä kannustaa ja aktivoi yrittäjyyteen. Hankkeella pyritään luomaan myös uusia verkostoja paikallisten toimijoiden kanssa. Hankeaika on 1.3.2020-31.12.2021.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kokeilla uusia toimintamuotoja ja toimintamalleja, joita voitaisiin jatkaa hankkeen jälkeen 4H-yrittäjien vetämänä. Hankkeessa etsitään yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria sekä järjestetään yrittäjyyskursseja sekä opintomatkoja. Opintomatkoilla tutustutaan yrityksiin ja uusiin yritysmahdollisuuksiin (esim. pakopelit, Your local host –tyyppinen ohjelmapalvelu, nuorten yritykset). Opintomatkoille otetaan nuorten lisäksi mukaan yhteistyökumppaneita, jotta uusien tapahtumien ideointi ja suunnittelu olisi luontevampaa.

Hanke toteutetaan Toivakan ja Joutsan kuntien alueella. Molemmissa paikoissa perustetaan omia ryhmiä.

Hankkeen tavoitteena on saada vähintään 5 uutta 4H-yrittäjää vuodessa. Yrittäjyyskursseja ja yrittäjyyttä tukevia kursseja pyritään järjestämään 6 kpl/vuosi, lisäksi järjestetään vähintään 2 opintomatkaa/vuosi.

Hankkeesta tiedotetaan avoimesti eri kanavien kautta.

TOIMINTA:

Toimintamuotoina ovat erilaiset yrityskurssit sekä yrittäjyyttä eteenpäin vievät kurssit (esim. valokuvaus, markkinointi, somevaikuttaminen, oppaana toimiminen, palvelumuotoilu) sekä opintomatkat, jotka liittyvät uusiin ideoihin. Hankkeella kokeillaan uusia toimintamuotoja paikallisissa paikoissa esim. historiallinen pakopeli Joutsan museolla, elämyskahvila veteraanikorsulla tai historiallisella teemalla toteutettu kesäleiri. Kokeilukerroilla toteuttajiksi palkataan nuoria. Nuoret saavat työkokemuksen mutta myös käsityksen tapahtuman/yrityksen pyörittämisestä ja se madaltaa kynnystä aloittaa 4H-yrittäjänä. Onnistuneiden tapahtumien jatkuvuus pyritään takaamaan 4H-yrittäjien vetämänä.

Hankkeen alussa pidetään aktivointi- ja tiedotustilaisuuksia molemmissa kunnissa. 

Hankkeella pyritään saamaan 4H-yrittäjien ja yhdistysten toimijoiden kanssa toteutettuja uudenlaisia toimintoja kuntiin. Oman alueen tunnettavuus lisääntyy ja samalla parannetaan  nuorten työmahdollisuuksia ja annetaan nuorille mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä.

Toiminnassa hyödynnetään kimppakyytejä ja kierrätysmateriaaleja. 

Toiminnassa tuodaan nuorille esiin kestävän kehityksen periaatteita.