HANKETYÖNTEKIJÄ MAHDOLLISUUKSIA JA MASSIA -hankkeeseen

6.2.2020


Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry on lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä työ- ja yrittäjyyskasvatusta toteuttava nuorisojärjestö.  Etsimme ajalle 1.3.2020-31.12.2021.osa-aikaista (25 %) hanketyöntekijää Leader – rahoituksella toteutettavalle hankkeelle. 

Hanke aktivoi nuoria yrittäjyyteen ja sen tavoitteena on saada nuoret ymmärtämään ja löytämään oman kotiseudun yritysmahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset, kuitenkin pääasiassa 7-28 vuotiaat lapset ja nuoret Toivakan ja Joutsan kuntien alueella. Hankkeella kokeillaan uusia toimintamuotoja, joissa hyödynnetään paikallisia nähtävyyksiä ja kohteita sekä toiminnon jatkuvuutta pyritään parantamaan nuorten 4H-yrittäjyyden kautta. Hanke luo osallistujille sosiaalista toimintaa sekä kannustaa ja aktivoi yrittäjyyteen. Hankkeella pyritään luomaan myös uusia verkostoja paikallisten toimijoiden kanssa. 

Hanketyöntekijän eduksi katsotaan nuorisoalan koulutus ja osaaminen projektityöstä sekä yrittäjyydestä. Olet etsimämme hakija, jos sinulla on lisäksi aito innostus toimia lasten ja nuorten kanssa järjestökentällä.
Hanketyöntekijä vastaa projektin toteutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Tehtävät ovat monipuolisia ja vaativat hyvää kokonaisuuksien hallintaa sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta. Työtehtävien hoidossa tarvitaan autoa. 


Vakuuta meidät hakemuksellasi ja cv.llä pe 14.2. klo 15.00 mennessä sähköpostitse: 
toivakka-joutsa@4h.fi.. 
Lisätietoja: arkipäivisin klo 12-15  p. 040 5118491/Kirsi Ilmonen