25.5.2018 on astunut voimaan tietosuoja-asetus

25.5.2018

Käy lukemassa: Henkilötietojen käsittely 4H:ssa