4H on mukana nenäarpajaisten yhteistyökumppanina!

21.8.2015


Arpojen myynti aika on 15.10-15.11.! Nenäarpajaisten tavoitteena on kerätä varoja sekä kehitysmaiden lasten hyväksi tehtävään työhön että 4H-kerhojen omaan toimintaan!