4H-järjestön jäsenmaksun laskutustapa muuttuu syksyllä 2015

21.8.2015

Uudistus tarkoittaa sitä, että jokaisen 4H-yhdistyksen itse tekemästä laskutuksesta siirrytään Suomen 4H-liiton organisoimaan keskitettyyn laskutukseen. Suomen 4H-liitto postittaa jäsenmaksulaskun kaikille jäsenille riippumatta siitä, mihin 4H-yhdistykseen sinä jäsenenä kuulut. Jäsenmaksulaskun yhteydessä saat uuden jäsenkortin. Perheenjäsenille lähetetään jokaiselle oma jäsenkortti.

Hyvät 4H-jäsenet ja vanhemmat!

4H-järjestön jäsenmaksun laskutustapa muuttuu syksyllä 2015. Uudistus tarkoittaa sitä, että jokaisen 4H-yhdistyksen itse tekemästä laskutuksesta siirrytään Suomen 4H-liiton organisoimaan keskitettyyn laskutukseen. Suomen 4H-liitto postittaa jäsenmaksulaskun kaikille jäsenille riippumatta siitä, mihin 4H-yhdistykseen sinä jäsenenä kuulut. Jäsenmaksulaskun yhteydessä saat uuden jäsenkortin. Perheenjäsenille lähetetään jokaiselle oma jäsenkortti.

Muutos ei vaikuta jäsenyyteesi tai 4H-toimintaan, sillä olet edelleen oman 4H-yhdistyksesi jäsen.

Jäsenmaksu on yksittäiseltä jäseneltä 30 € ja kaikilta samaan ruokakuntaan kuuluvilta yhteensä 60 € jäsenkaudessa. Jäsenkaudella tarkoitetaan 1.9.2015 ja 31.8.2016 välistä aikaa, mutta jäseneksi voi liittyä milloin tahansa. Laskutamme jäsenmaksun lokakuussa 2015. Laskutusmuutos ei vaadi sinulta 4H:n jäsenenä mitään toimenpiteitä.

Keskitettyyn jäsenmaksuun siirtyminen ei vaikuta 4H-järjestön tai 4H-yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksut käytetään jatkossakin paikallisen 4H-yhdistyksen toiminnan organisoimiseen ja kehittämiseen. Uusi laskutustapa vapauttaa 4H-yhdistykseltä aikaa hallinnollisista asioista nuorisotyölle.

Onko sinulla kysyttävää jäsenasioista? Käänny oman 4H-yhdistyksesi puoleen. Osoitteenmuutokset voit ilmoittaa omaan 4H-yhdistykseesi tai lähettämällä s-postia jasenasiat@4h.fi .