hankkeen esittely

Let`s go pojat -hanke 2018-2020!
 

HANKKEEN KUVAUS: 
Let's go pojat -hankkeen tarkoituksena on luoda poikalähtöistä vapaa-ajantoimintaa Toivakan ja Joutsan alueelle. Hankeen kohderyhmänä ovat pääasiassa 7-18 -vuotiaat pojat. Pojat valikoituivat hankkeen kohderyhmäksi, koska pojille ja varsinkin isommille pojille, on toiminta-alueella tarjolla urheilun lisäksi melko vähän muuta ohjattua toimintaa. Poikien syrjäytymisestä ja arjen taitojen puutteesta on käyty viime aikoina paljon julkista keskustelua. Hankkeen kautta pyritään tarttumaan myös näihin näkökohtiin. Hankkeen erilaisten toimintojen kautta pojilla on mahdollisuus osallisuuteen,  sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja erilaisten arjen taitojen oppimiseen. Pojat pääsevät  itse määrittelemään sitä, mikä on heistä kiinnostavaa ja mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Hankkeen avulla pyritään myös löytämään pojille miespuolisia ohjaajia kokoontumisiin ja kerhoihin ja tekemään yhteistyötä poikien parissa toimivien järjestöjen kanssa.Hanke kestää v. 2020 syksyyn.

TOIMINTA:
Toiminta suunnitellaan poikien toiveiden mukaan. Toimintamuotoja voivat olla esim. paintball -metsäleiri, ”äijien” kokkailu, elämäntaitokurssit, mopon rassaus, tietokonepelien tai videoiden tekeminen, tubettaminen, erilaiset retket, uuteen teknologiaan tutustuminen (3D-tulostus, robotiikka), työelämävalmiuksien hankkiminen/vahvistaminen, ohjaajien kurssitus, luennot yms. Hankkeella pyritään saamaan 3-5 ryhmää/ kunta/vuosi. Ryhmät kokoontuvat teeman mukaan viikoittain (esim. mopon rassailu) tai vain kerran (esim. leiri, kurssi). Ryhmiä ohjaavat hankevetäjä, asiantuntijat tai vapaaehtoiset ohjaajat. Hankkeen alussa pidetään 1-2 aktivointitilaisuutta /kunta. 

Yhteistyötä tehdään koulujen, muiden järjestöjen, kuntien nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön yms. kanssa. Suurin riski on se, ettei poikia saada mukaan. Riskiä pienennetään panostamalla markkinointiin ja tiedottamiseen sekä aktivointitilaisuuteen. Lisäksi tätä riskiä on pyritty ennakoimaan ja välttämään sillä, että on tehty ennakkoon kysely pojille. Kyselyn tuloksia hyväksi käyttäen toiminta on nuorten tarpeista lähtevää ja siten heitä kiinnostavaa ja paremmin mukaan sitouttavaa. Toiminnassa hyödynnetään kimppakyytejä ja kierrätysmateriaaleja. Toiminnassa tuodaan nuorille esiin kestävän kehityksen periaatteita. 

Pojille on tehty nettikysely, missä kyseltiin poikien toiveita erilaisista harrastuksista yms. 

Toivakan ja Joutsan koulut tiedottivat asiasta poikia (4.luokat ja vanhemmat) ja osa pojista tekikin kyselyn kouluaikana.  Vastauksia tuli yhteensä 51 kpl. Kyselyn tulokset (suluissa, kuinka monta poikaa halusi tätä toimintaa):

värikuulasota 9% (26) 

motocross 5% (16)

kuplafutis 6% (18) 

tubettaminen 5% (15)

laskettelu/lumilautailu 5% (14) 

mopon rassailu 5% (14)

sumopaini 4% (13) 

pakopeli 4% (13) 

tietokonepelien teko 4% (12)

itsepuolustus 4% (12)

äijien kokkikurssi 4% (11)

metsästys 4% (11)

trampoliinitemput 3% (9)

kalastus 4% (11)

erätaidot 3% (8)

alamäkiluistelu 3% (8)

jättipallot 3% (8)

kalliokiipeily 2% (7)  

tornista laskeutuminen 2% (7)

adventure race 2% (6)

jääveistoksen teko, iglun teko 2% (6)

polkupyörän tuunaus 2% (5)

korikiipeily 2% (5)

graffittien teko 2% (5)

musavideon teko 1% (4)  

elokuvan teko 1% (4)  

geokätköily 1% (4)

oman musan äänittäminen 1% (3)  

roolipelit 1% (3)  

sirkustemput, akrobatia 1% (3)  

taikatemput 1% (3)

ratsastusvaellus 1% (2) 

kansainvälisyys 1% (2)

hip hop -tanssi tai muu tanssi 0% (1)  

tapahtuman järjestäminen 0% (1)

Hankkeen avulla kokeillaan toimintamalleja, joita voidaan jatkaa osana normaaleja toimintoja hankkeen päätyttyä, mikäli ne osoittautuvat toimiviksi.