KERHOTOIMINTA

4H-kerhot

4H-kerhot starttaavat kevätkauteen ma 11.1.2021

Koronaan liittyvä kerho-ohjeistus (ohjeistukseen voi tulla vielä valtakunnallisia muutoksia):
- Kerhoon voi osallistua vain täysin  oireettomana. Jos joku sairastuu kerhon aikana,  oireinen henkilö siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajan saapumista.
- Kerhoissa noudatetaan erityisen tarkkaa hygieniaa.
- Huolehditaan turvaväleistä (1-2 m). 

MAANANTAISIN

klo 12.30-13.15 Kankaisten 1-2 lk:n kerho, Kankaisten koulu
klo 13.15-14.30 Kankaisten 3-6 lk:n kerho, Kankaisten koulu
klo 15-16 Kädentaitajat -kerho KEPPARIT VAUHDISSA ma 15.2.-3.5. klo 15-16 4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta)
klo 16-17.15 Joutsan safkasankarit 3-6 lk, 4H-kerhotila käsityökeskuksen yläkerrassa, Jousitie 38, käynti talon päädystä 

TIISTAISIN

klo 14.15-15.15 Toivakan puuhakerho 3-4 lk, 4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta)
klo 15.15-16.15 Toivakan puuhakerho 5-6 lk, 4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta)
klo 13.45-15 Leivonmäen 4H-kerho 3-6 lk, Kurkiauran koulu
klo 17-18 Nisulan 4H-kerho, Nisulan kylätalo
klo 17-18 Pappisen 4H-kerho 1-6 lk, Pappistalo

KESKIVIIKKOISIN

klo 15-16 Toivakan lemmikkikerho 1-6 lk, 4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta)

TORSTAISIN

klo 13.15 -14.15 Toivakan junnukerho 1-2 lk, 4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta)
klo 14.15 -15.15 Toivakan puuhakerho 3-6 lk, 4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta)
klo 15-16 Bisneshommia -ryhmä 7-9 lk,  4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta) 

PERJANTAISIN

klo 13.15-14.15 Toivakan äijäilykerho 3-6 lk RYHMÄ1, 4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta)
klo 14.30-15.30 Toivakan äijäilykerho 3-6 lk RYHMÄ2, 4H-toimitila (Toivakantie 36, käynti takaovesta)

HAUSKAN HARRASTUKSEN PELISÄÄNNÖT

• Osallistumme järjestettyyn ohjelmaan.
• Mahdollisella vapaa-ajalla tutustumme uusiin ihmisiin ja vietämme aikaa yhdessä muiden kanssa.
• Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja kunnioitamme toisten kulttuuria, tapoja, uskontoa.
• Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä. Tähän sisältyy esim. valokuvien ja videoiden ottaminen ja niiden lataaminen sosiaaliseen mediaan.
• Emme kiusaa ketään. Se, mikä voi tuntua sinusta hauskalta, voi olla toisten mielestä pelottavaa tai sopimatonta.
• Huolehdimme omasta ja toistemme turvallisuudesta.
• Kaikki nuorille suunnatut 4H-tapahtumat ovat päihteettömiä. Päihteiden hallussapito, niiden nauttiminen tai päihtyneenä paikalla oleminen ei ole sallittua.
• Päihteitä käyttävä henkilö voidaan lähettää viipymättä omalla kustannuksellaan kotiin.
• Havaitusta päihteiden käytöstä tiedotetaan aina alle 18-vuotiaiden vanhemmille sekä tehdään lastensuojeluilmoitus.
• Muistamme 4H-järjestön arvot.

HEAD - HARKINTA
kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa
toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

HANDS - HARJAANNUS
tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät
tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

HEART - HYVYYS
kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Hyvyyteen liittyvät myös
yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

HEALTH - HYVINVOINTI
on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen
hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

 

 

Mitäs kerhoissa touhutaan..

4H-kerhoihin ovat tervetulleita kaikki yli 6 vuotiaat lapset. Yli 6 vuotiailla säännöllisesti toimintaan osallistuvilla ja jäsenmaksun maksaneilla lapsilla on 4H-yhdistyksen puolesta voimassa kattava vakuutus.

4H-kerhoissa touhutaan taas kaikenlaista kivaa syksylläkin! Ohjelmassa on leipomisen ja liikunnan lisäksi mm. monenlaista askartelua ja toimintaa!
 

HARKINTA – HEAD
HARJAANNUS – HANDS
HYVYYS – HEART
HYVINVOINTI – HEALTH

Näihin sanoihin sisältyy 4H-työn perusajatus: edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille.

Tekemällä oppiminen
(Learning by doing)
on 4H-toiminnan tärkeä työmenetelmä!