KERHOTOIMINTA

4H-KERHOT

Kevään kerhokausi jatkuu viikolle 20 asti!
Joissakin kerhoissa on vielä tilaa, kysy niistä p. 040 5118491

MAANANTAISIN

Klo 12.30-13.15 Kankaisten 1-2 lk:n junnukerho, Kankaisten kyläkoulu
Klo 13.15-14.30 Kankaisten 3-6 lk:n puuhakerho, Kankaisten kyläkoulu
Klo 15-16.15 Safkasankarit -kokkikerho, 5-6 lk, Toivakassa koulun kotitalousluokka

TIISTAISIN

Klo 13.30-14.30 Leivonmäen 3-6 lk puuhakerho, Kurkiauran koulu

Uusi kerho kevätkaudelle: Toivakan puuhakerho 4-6 lk klo 15-16,  4H-toimitila
Kerhon ohjelmassa on kädentaitoja ja kokkailua. Kerho starttaa, kun uusi ryhmä 
on kasassa. Ilmoittaudu mukaan p. 040 5118491

KESKIVIIKKOISIN

Klo 13.15-14.15 Toivakan 1-3 lk junnukerho, 4H-toimitila
Klo 15-16 Toivakan 1-3 lk lemmikkikerho, 4H-toimitila. HUOM! vain uusille lemmikkikerholaisille!
klo 15.30-16.15 Safkasankarit (4-6 lk) Joutsassa koulun kotitalousluokassa

TORSTAISIN

Klo 15-16.15 Safkasankarit -kokkikerho 3-4 lk, Toivakassa koulun kotitalousluokka

RYHMÄTOIMINNAN COVID19-OHJEISTUS

- Kerhoissa ja leireillä toiminnan hyvä laatu lähtee lasten hyvästä kohtaamisesta, tekemisen ilosta, itse tekemisestä ja ryhmässä oppimisesta. Toiminta käynnistyy covid19-tilanne huomioiden. 
- 4H:ssa turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ryhmäkokoko suhteutetaan tilojen kokoon, turvavälimahdollisuuksiin ja ilmanvaihtoon, suosituksena 10-12 lapsen ryhmät. 
- Harrastustoimintaan tulisi osallistua vain oireettomana. 
- Turvallisuutta luodaan myös hyvällä viestinnällä: Huoltajille ja lapsille viestitään toimintatavoista kauden alkaessa ja aina tarvittaessa. 
- Ryhmissä huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.  
- Käsihuuhteen käyttöä suositellaan. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. 
- Ruokaa valmistaessa hygienia korostuu. Normaalin, edellä mainitun käsihygienian lisäksi huomioidaan pintojen puhdistus. Pinnoissa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. - Maskien käytössä kunnan suosituksia. 

HAUSKAN HARRASTUKSEN PELISÄÄNNÖT

• Osallistumme järjestettyyn ohjelmaan.
• Mahdollisella vapaa-ajalla tutustumme uusiin ihmisiin ja vietämme aikaa yhdessä muiden kanssa.
• Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja kunnioitamme toisten kulttuuria, tapoja, uskontoa.
• Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä. Tähän sisältyy esim. valokuvien ja videoiden ottaminen ja niiden lataaminen sosiaaliseen mediaan.
• Emme kiusaa ketään. Se, mikä voi tuntua sinusta hauskalta, voi olla toisten mielestä pelottavaa tai sopimatonta.
• Huolehdimme omasta ja toistemme turvallisuudesta.
• Kaikki nuorille suunnatut 4H-tapahtumat ovat päihteettömiä. Päihteiden hallussapito, niiden nauttiminen tai päihtyneenä paikalla oleminen ei ole sallittua.
• Päihteitä käyttävä henkilö voidaan lähettää viipymättä omalla kustannuksellaan kotiin.
• Havaitusta päihteiden käytöstä tiedotetaan aina alle 18-vuotiaiden vanhemmille sekä tehdään lastensuojeluilmoitus.
• Muistamme 4H-järjestön arvot.

HEAD - HARKINTA
kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa
toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

HANDS - HARJAANNUS
tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät
tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

HEART - HYVYYS
kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Hyvyyteen liittyvät myös
yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

HEALTH - HYVINVOINTI
on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen
hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

 

 

Mitäs kerhoissa touhutaan..

4H-kerhoihin ovat tervetulleita kaikki yli 6 vuotiaat lapset. Yli 6 vuotiailla säännöllisesti toimintaan osallistuvilla ja jäsenmaksun maksaneilla lapsilla on 4H-yhdistyksen puolesta voimassa kattava vakuutus.

4H-kerhoissa touhutaan taas kaikenlaista kivaa syksylläkin! Ohjelmassa on leipomisen ja liikunnan lisäksi mm. monenlaista askartelua ja toimintaa!
 

HARKINTA – HEAD
HARJAANNUS – HANDS
HYVYYS – HEART
HYVINVOINTI – HEALTH

Näihin sanoihin sisältyy 4H-työn perusajatus: edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille.

Tekemällä oppiminen
(Learning by doing)
on 4H-toiminnan tärkeä työmenetelmä!